DZIAŁANIA

PROJEKTY

Wehikuł czasu - ścieżkami pamięci historiiW okresie od września do listopada 2018 r. Fundacja Alter Edu będzie realizowała projekt pt. "Wehikuł czasu - ścieżkami pamięci historii", który zakłada zorganizowanie 6 rajdów i wycieczek z historią w tle dla dzieci i młodzieży z gminy Zagnańsk. Uczestnicy będą aktywnie spędzać czas wolny, poznawać atrakcje turystyczne i szlaki piesze w województwie świętokrzyskim, a przede wszystkim zapoznawać się z historią naszego regionu. Rajdy i wycieczki będą tak opracowane pod kątem historycznym, żeby umożliwić ich uczestnikom spotkania z lokalną historią oraz miejscami pamięci narodowej. Projekt jest realizowany w ramach zadania publicznego nr 1: Turystyka i krajoznawstwo.

Projekt jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.

FOTORELACJANauka, rozwój i zabawaW okresie od września do grudnia 2018 r. Fundacja Alter Edu będzie realizowała projekt pt. "Nauka, rozwój i zabawa", który zakłada przeprowadzenie cyklu zajęć edukacyjnych i artystycznych dla dzieci i młodzieży z gminy Zagnańsk. Zajęcia, które odbywać się będą w prowadzonych przez Fundację Alter Edu świetlicach środowiskowych, mają pomóc ich uczestnikom podnieść swoje kompetencje językowe, a także umiejętności muzyczne oraz plastyczne. Projekt jest realizowany w ramach zadania publicznego nr 2: Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.

ŚWIETLICARodzina razemW okresie od sierpnia do października 2018 r. Fundacja Alter Edu będzie realizowała projekt pt. "Rodzina razem". Projekt ma na celu zapewnienie wysokiej jakości usług społecznych w ramach zadania publicznego: Działania wspierające i integrujące dziecko oraz rodzinę. W ramach projektu prowadzona będzie świetlica środowiskowa w Umrze, w której dzieciom oraz młodzieży w wieku 5-18 lat zapewnione zostaną opieka wychowawcza, pomoc w nauce oraz zajęcia edukacyjne. Ponadto, odbywać się będą również rodzinne spotkania integracyjne. Planowane działania pomogą w budowaniu zdrowych relacji rodzinnych oraz integracji wychowanków i ich rodzin.

Projekt jest współfinansowany ze środków Wojewody Świętokrzyskiego.

ŚWIETLICAMiędzynarodowa wymiana młodzieżowa„Back to the Roots - Adventure in Nature” to projekt, w ramach którego w dniach 22-30.10.2017 w gm. Zagnańsk odbyła się międzynarodowa wymiana młodzieżowa z udziałem uczniów Zespołu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Samsonowie oraz ich rówieśników z Armenii, Gruzji oraz Turcji. Projekt „Back to the Roots - Adventure in Nature" był świetną okazją dla młodych, którzy przez 9 dni mogli nie tylko szukać wspólnych wartości, lecz także uczyć się od siebie nowych umiejętności - w programie wymiany znalazły się m.in. ceramika, pierwsza pomoc i survival! Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+, a organizacjami partnerskimi są: Fundacja Alter Edu, Paydaş Eğitim Kültür ve Sanat Derneği z Turcji, Stepanavan Youth Center z Armenii oraz GergArt z Gruzji.

Jednym z celów statutowych naszej Fundacji jest edukacja międzykulturowa. Zależy nam na tym, by tworzyć dla lokalnej młodzieży przestrzeń, dzięki której mogą poznawać różnorodność świata oraz uczyć się tolerancji w stosunku do odmiennych kultur. „Back to the Roots - Adventure in Nature" to już drugi taki projekt, w którym zaprosiliśmy młodych z różnych krajów do wspólnego spotkania i dzielenia się swoimi umiejętnościami. Tym razem pretekstem do powstania projektu była chęć powrotu do natury.

MATERIAŁ TVP3

ZDJĘCIA15. Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCSZapraszamy na 15. Objazdowy Festiwal Filmowy "WATCH DOCS. Prawa człowieka w filmie", który w tym roku obejmie ponad 20 projekcji, kilkanaście pokazów przedpremierowych, seanse szkolne, dyskusje, warsztaty oraz spotkania.

W tym roku filmy poświęcone będą m.in. kryzysowi uchodźczemu i walce z islamistami, putinowskiej Rosji i jej mieszkańcom oraz kolumbijskiej wojnie domowej. W programie nie braknie tematów społecznych: procedury in vitro widzianej oczami Polek i mieszkanek Afryki, pomocy społecznej w Holandii, polskich egzorcyzmów i egzorcystów, zaniedbanych nastolatków mieszkających na przedmieściach Dublina. Poznamy węgierskiego sołtysa, tworzącego lokalną dyktaturę, geja z Izraela, który wraca do kraju i konserwatywnej rodziny, a także dalsze losy dwóch więźniarek z Afganistanu, które po odbyciu kary wychodzą na wolność. Zajrzymy także do miejsc egzotycznych: malezyjskiego Borneo i odwiedzimy sprzeciwiających się chińskim rządom Tybetańczyków.

Objazdowy Festiwal Filmowy „WATCH DOCS. Prawa człowieka w filmie” organizuje już od 15 lat Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Społeczny Instytut Filmowy. W Kielcach za festiwal odpowiedzialne jest Muzeum Narodowe w Kielcach i Fundacja Alter Edu.

PROGRAM

FOTORELACJA“Hate STOP – Theatre Against VIOLENCE”W dniach od 26 listopada do 4 grudnia 2016 r. w gm. Zagnańsk gościła grupa młodzieży z Turcji. Byli oni uczestnikami polsko-tureckiego projektu „Hate STOP – Theatre Against VIOLENCE”, dofinansowanego z programu Unii Europejskiej ERAMSUS+. W projekcie, który był poświęcony mowie nienawiści, wzięła również udział młodzież z Zespołu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Samsonowie.

Projekt „Hate STOP – Theatre Against VIOLENCE” został przygotowany i zrealizowany przez Fundację Alter Edu we współpracy ze stowarzyszeniem Paydaş Eğitim Kültür ve Sanat Derneği z położonego nad Morzem Czarnym miasta Zonguldak.

W czasie trwającego tydzień projektu młodzież z Polski i Turcji była zakwaterowana w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „POLANIKA”, gdzie uczestniczyła we wspólnych warsztatach z zakresu edukacji międzykulturowej, pantomimy oraz teatru tańca. Celem projektu było stworzenie młodzieży przestrzeni do wzajemnego poznania się, wspólnej refleksji oraz wykreowania spektaklu, poprzez który młodzież mogła zamanifestować swój sprzeciw wobec wszelkich aktów nienawiści.

W ramach wymiany uczestnicy mieli szansę spotkać się z Wójtem Gminy Zagnańsk, odwiedzić szkołę w Samsonowie oraz zwiedzić główne atrakcje turystyczne gminy. Grupa wybrała się także do Kieleckiego Teatru Tańca na spektakl pt. „Dziadek do orzechów”, po którym nadarzyła się okazja do kameralnego spotkania i rozmowy z aktorami. Wzajemnemu poznaniu sprzyjały także wieczory narodowe, w trakcie których obydwie grupy mogły zaprezentować swoje tradycje i zwyczaje. Nie zabrakło także wspólnej nauki języka polskiego i tureckiego.

Projekt zakończył się finałowym spektaklem, który został przygotowany przez uczestników pod okiem Aleksandry Jaworskiej – tancerki, choreografki, założycielki Strefy Tańca Natural Dance. Spektakl, który odbył się w sali tanecznej „POLANIKI”, został bardzo ciepło przyjęty przez przybyłych gości – były owacje na stojąco, kwiaty oraz podziękowania od wzruszonych widzów.

Projekt „Hate STOP – Theatre Against VIOLENCE” był pierwszą i na pewno nie ostatnią wymianą młodzieżową realizowaną przez Fundację Alter Edu, która zajmuje się nieformalną edukacją dzieci i młodzieży w gm. Zagnańsk. Więcej zdjęć z projektu można znaleźć na profilu Fundacji: facebook.com/alteredu.Świetlica, rodzina, rozwój – program wspierania rodzin w gminie Zagnańsk (01.07.2016 – 30.06.2018) RPO WS 2014-2020Z dniem 01.07.2016 Fundacja Alter Edu w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zagnańsku oraz Stowarzyszeniem Integracja i Rozwój rozpoczęła realizację projektu pt.: „Świetlica, rodzina, rozwój – program wspierania rodzin w gminie Zagnańsk”. Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie 100 dorosłych mieszkańców gminy Zagnańsk oraz 60 osób do 18 roku życia.

W ramach projektu, uruchomione zostały we wrześniu dwie świetlice środowiskowe – w miejscowości Umer 76 oraz Samsonów 31, oferujące młodzieży opiekę, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawy, zajęcia sportowe, rozwój zainteresowań oraz wsparcie w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych. W świetlicach prowadzone są również cykliczne zajęcia dla dorosłych, dotyczące uzależnień, radzenia sobie ze stresem oraz emocjami, metod rozwiązywania konfliktów, budowy pozytywnego wizerunku, współpracy w grupie, komunikacji interpersonalnej i wielu innych.

Uczestnicy projektu mają również możliwość uczestniczenia w grupach wsparcia z takich zakresów tematycznych jak: uzależnienia, problemy wychowawcze z dziećmi i młodzieżą, przemoc w rodzinie, zarządzanie budżetem domowym, poszukiwanie pracy, aktywizacja zawodowa oraz innych, w miarę zgłaszanych przez uczestników potrzeb.

Młodzież w ramach projektu może korzystać z bezpłatnego wsparcia w postaci zajęć tanecznych ( świetlica w Samsonowie), zajęć z języka angielskiego i niemieckiego, zajęć muzycznych, uczestnictwa w Dyskusyjnym Klubie Filmowym oraz bezpłatnych zajęć logopedycznych.

O warunkach uczestnictwa, zasadach i terminie rekrutacji można dowiedzieć się w obydwu świetlicach.

ŚWIETLICE

Międzynarodowa Kampania 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. W tym roku temat przewodni międzynarodowej Kampanii brzmi „Od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich!” W Polsce, oprócz tematu bezpieczeństwa w edukacji w tym roku zwracamy również szczególną uwagę na kwestię przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami.

W tym roku Fundacja Alter Edu także włączyła się w działania w ramach tej kampanii. 25 listopada będziemy uczestniczyli w konferencji pt. "Profilaktyka przemocy w rodzinie - pomoc sprawcom" w Urzędzie Miasta Kielce organizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. 1-7 grudnia odbędzie się cykl spotkań dyskusyjnych na podstawie filmu „Maska twardziela” wraz z warsztatami dotyczącymi stereotypów płci, które mają wpływ na wzmacnianie i naturalizację męskiej agresji. Spotkania zrealizowane zostaną w:
– Zespole Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego,
– Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego im. Danuty Siedzikówny "Inki",
– Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach.


projekt FIO-SIR Ruszamy i działamy

Projekt „Ruszamy i działamy” finansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Dofinansowanie pozyskaliśmy w ramach projektu "Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw. Wzmocnienie oddziaływania inicjatyw lokalnych poprzez animację oraz udzielanie małych grantów" realizowanego przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój. Projekt umożliwił nam rozwój organizacji poprzez zakup niezbędnego sprzętu i zrobienia materiałów reklamowych.Dzień Solidarności z Uchodźcami

W dniach 15-16 października w ramach „Dnia solidarności z uchodźcami” zorganizowaliśmy projekcje filmu „Bezpieczna Przystań” („Seeking Refuge”)
połączone ze spotkaniami dyskusyjnymi z Özgürem Sonerem – politologiem, doktorantem na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW
oraz uchodźcą.
Spotkania odbyły się:
15 października:
• Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Samsonowie
• Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im.Danuty Siedzikówny „Inki” w Kielcach
• Gimnazjum Nr 7 w Kielcach
• Centrum Wolontariatu w Kielcach
16 października:
• Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie


Międzykulturowe Kino Letnie w Samsonowie
Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS

Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie” stanowi część ogólnopolskiego projektu o tej samej nazwie – największego
i najważniejszego festiwalu filmowego skupiającego się na prawach człowieka o skali międzynarodowej. Wydarzenie to odbędzie się w Kielcach
już po raz 13-sty i obejmie emisję dwudziestu filmów dokumentalnych w Muzeum Dialogu Kultur. Dodatkowo widzowie będą mieli możliwość uczestniczenia
w dyskusjach z udziałem zaproszonych prelegentów (ekspertów zajmujących się tematyką praw człowieka). Fundacja Alter Edu dołączyła w tym
roku do grona organizatorów lokalnych i dołożyła swoją cegiełkę pozyskując dofinasowanie na organizację Festiwalu z Urzędu Miasta. Więcej o tegorocznej edycji na festiwalowej stronie: www.watchdocskielce.pl/ i funpage na FB: www.facebook.com/WatchDocsKielce.
Do zobaczenia w Muzeum Dialogu Kultur!

strzałka do góry